Sorg och abort

Även den som själv valt att göra abort kan senare uppleva en smärtsam sorg. Det kan ha gått en kortare tid sen aborten, men det kan också vara länge sedan.

Det kan vara svårt att förstå varför man mår som man gör. Kanske är man helt oförberedd och känner sig överrumplad av sina egna reaktioner. Man kanske får en klump i halsen eller en känsla av tomhet, när man ser en baby eller bara barnkläder. Många kvinnor lider i det tysta, och tror att de är ensamma om att ha problem.

Känslan har ett namn, den kallas post abort syndrom. Det kan vara svårt för mannen att förstå och spänningen dem emellan ökar, vilket ibland leder till att relationen går sönder. Livet kan bli svårhanterligt. Några kvinnor börjar missbruka alkohol eller droger för att dämpa smärtan, men du kan få hjälp.