Presentation av Livlinan

Presentation av Livlinan

Vid en oväntad graviditet är många kvinnor rådvilla och osäkra. Oftast är den första frågan man får: Vill du behålla barnet? Den frågan bidrar till att man blir ännu mer osäker. Många kvinnor tänker att de är för unga, inte är klara med sina studier, att hon blir ensam med barnet o.s.v. Men det är viktigt att även positiva synpunkter lyfts fram i bemötandet av den gravida kvinnan.


Vad är Livlinan?

Livlinan är en jourtelefon som vill ge råd, stöd och hjälp till kvinnor och män som är eller har varit involverade i en abortsituation och till kvinnor som funderar på att göra abort eller har gjort abort. Livlinan vill erbjuda ett komplement till samhällets olika mottagningar och vara ett alternativ dit kvinnor och män kan ringa i en utmanande situation.

  • Kvinnan (och mannen) behöver någon som har tid att lyssna, någon man kan bolla sina tankar mot.
  • Kvinnan (och mannen) behöver bli stärkt i sin självkänsla och våga tro på att hon (han) klarar av situationen.

Det kan vara svårt att se glädjen med den gåva som ett nytt liv – ett barn – innebär när man är osäker på sig själv och saknar stöd. Risken finns att unga kvinnor pressas till aborter som de egentligen inte vill göra men de har svårt att se någon utväg. Vi vänder oss även till kvinnor som har gjort abort. Dessa kvinnor mår ofta väldigt dåligt och har stort behov av att prata med någon som har tid och orkar lyssna.

Kristen grundsyn

Livlinan bygger på en kristen grundsyn. Bland telefonrådgivarna, stödpersonerna och familjerna finns människor från olika samfund i Sverige. Utbildning har genomförts bland annat i samarbete med organisationen Care for Life i England.