Livlinans kontaktjourer

 

Inom en snar framtid kommer vi att kunna erbjuda ett flertal kontaktjourer för dig som har behov att få samtala med en medmänniska.

Ett nät av kontaktjourer över hela landet håller på att sammanställas och dessa kommer att presenteras här vartefter de läggs in i vårt kontaktregister.