Adoption

Skulle jag kunna adoptera bort mitt barn?

Många kvinnor säger att de aldrig skulle kunna gå igenom en hel graviditet och förlossning och sedan ”ge bort ” sitt barn. Det är en instinktiv känsla, att skydda sitt barn och känna oro för dess framtid. Att låta någon adoptera det barn man väntar innebär dels en stor sorg men också både mod och osjälviskhet. Vad skulle du önska för det barn du väntar?

En mamma glömmer aldrig sitt barn.

Idag görs inte adoptioner på samma sätt som förr…

Barnet smugglas inte längre iväg från förlossningsrummet om du inte vill det.

Som mamma är du mer involverad i att kunna bestämma vilken sorts familj barnet ska hamna hos. Du kan få veta en del om dem som ska ta hand om ditt barn,kanske även träffa dem under graviditeten om du så önskar.

Det är ett svårt val att lämna sitt barn till adoption, men det är DU som skänker barnet LIVET. Du måste lita på att de två människor som du lämnar ditt barn till verkligen kommer att älska och vårda barnet och att de ska fatta kloka beslut för ditt barn. Adoption kan vara ett sätt att ge ditt barn det som du inte klarar av att ge barnet nu i den situation som du är. Det är ett ansvarsfullt och moget val, som innebär att både du och ditt barn får en bra framtid.

Om du frågar dig själv:

  • Vad skulle jag önska för mitt barn, för hans eller hennes framtid?
  • Vad skulle fördelen vara för mitt barn – och för mig?

Det slutgiltiga beslutet om adoption fattar du först flera veckor efter förlossningen, i samband med tingsrättens beslut.

Det är viktigt att du vet vad lagen säger om adoption. Du behöver god tid på dig att sätta dig in i detta. Ta hjälp av någon från socialkontoret som kan och vill hjälpa dig.