Abort

Vad kan en abort innebära för dig?

Vid en oväntad graviditet kan abort verka vara den bästa lösningen. Det känns som den lättaste vägen ut, som att vrida tillbaka klockan eller som en snabb lösning på problemet. Men de flesta vet ganska lite om hur en abort går till.

Hur går en abort till?

I Sverige är abort tillåtet till utgången av vecka 18 utan att något skäl till ingreppet behöver anges. Efter särskilt tillstånd från Socialstyrelsen kan abort också medges efter vecka 18. Abort görs medicinskt tidigt i graviditeten, medan kirurgisk abort är nödvändig i ett senare skede (från vecka 7-12).

Medicinsk abort kan synas lätt, men det innebär ofta smärta som kräver smärtstillande medicin och rikliga blödningar. Det är du själv som avbryter graviditeten genom att ta abortpillren som framkallar ett missfall vilket kan bli mentalt jobbigt för dig senare. Kirurgisk abort är en operation som innebär att graviditeten sugs ut via en slang som kopplas till en vakuumsug. Operationen utförs under kort narkos eller lokalbedövning av livmoderhalsen. Sena aborter, efter vecka 12, görs genom igångsättning av värkar och därefter föds fostret fram.

Vilka problem kan uppstå?

De problem som kan uppstå är vid abort är:

 • blödningar
 • skador i livmoderhalsen
 • infektion (som kan leda till sterilitet)
 • känslomässiga problem

I början kan man känna sig lättad men senare, efter dagar, veckor, månader eller år kan andra känslor komma fram som … till exempel:

 • nedstämdhet
 • svårt med känslomässigt engagemang
 • skuld och skam
 • en känsla av förlust
 • tomhet
 • sorg
 • ilska
 • depression

Andra svårigheter som kvinnor kan uppleva är:

 • att vara nära andra kvinnor som är gravida eller har små barn
 • att det kan bli stress i ditt förhållande till mannen
 • sömnrubbningar eller mardrömmar
 • en önskan att omgående bli gravid igen
 • att se bilder på barn i TV eller tidningar
 • att man tappar sin självkänsla
 • att bli fixerad vid tankar på barnet

Att tänka igenom sitt val

Du kanske inte har tänkt på allt en abort kan innebära. Ta därför tid på dig och tänk igenom all information du fått. Några bra frågor som du bör ställa dig själv är:

 • Vad tyckte jag om aborter innan jag hamnade i den här situationen?
 • Om jag hade svårt med den tanken, kan jag säga varför?
 • Vad tror jag att jag skulle vinna med en abort?
 • Vad skulle jag förlora?
 • Kan jag föreställa mig hur jag skulle må efter en abort?
 • Hur stor roll spelar det för mig hur utvecklat fostret är?

När man hamnar i situationen att vara ofrivilligt gravid, upplever många kvinnor att huvudet säger en sak medan hjärtat säger en annan. – Hur upplever du detta?

Det är inte lätt att genomgå en abort. Det kan verka som en lättillgänglig lösning men många kvinnor finner att de bytt ut en svår situation mot en annan. Kanske behöver du tala mer med någon innan du slutgiltigt bestämmer dig.